Fukttest

Förberedelse inför fukttest

  • Övre hyllan i samtliga överskåp skall vara tömda.
  • Nedre skåpen skall vara tömda.
  • Inga sängkläder i sängarna.
  • Garaget urplockat så det blir lättåtkomligt.
  • Ifall husbilen skall lämnas så bestämmer ni ifall kylskåpet skall vara påslaget.

DH tar inget ansvar ifall kylskåpet av någon anledning skulle bli avstängt.

  • Lägg fram protokollhäftet för fukttester.
  • Vid risk för kyla skall vattensystemet och alla tankar vara tömda och kranarna lämnas öppna.
  • Toalettens tank skall vara tömd.